1035AR

Sidsel Ræder & Leiv Harang

Sommerhus i Halangen

1960

Et anlegg som har besvart skissens friskhet. med enkle midler er det oppnådd frapperende virkninger som an og til forstyrres av uforutsette sammenstøt der rommene skjærer seg i hverandre. Fint samspill mellom hus, terrasse, skog og knauser. Plasseringen på stolper gir anlegget den rette sommerlige karakter.

Sommerhus i Halangen
Sommerhus i Halangen
Sommerhus i Halangen
59°50'24.0"N 11°34'06.0"E

Location: Aurskog-Høland, Norway
Type: Summer House

Text: Arkitektur N


Posted: June 2022
Category: Architecture

Source